Home > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mocht het desondanks voorkomen dat u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan vragen wij u vriendelijk deze aan ons door te geven. 

Dat kan per email, per post of telefonisch.

Wij zullen de klacht bekijken en proberen die naar ieders tevredenheid op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht daar meer tijd voor nodig zijn, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Indien wij er niet samen uitkomen kunt u ook altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van de Stichting Webshop Keurmerk, waar Zinvolle Supplementen bij is aangesloten.
Mocht deze bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencomissie (SGC).

Zinvolle Supplementen
Sarphatikade 22
1017 WV, Amsterdam
tel 020-6381279
e  info@zinvollesupplementen.nl